Młodym dorosłym coraz trudniej dostać pierwszą pracę i usamodzielnić się życiowo i finansowo. Badania opinii pokazują, że pozostają dłużej niż zwykle przy rodzicach, tak jak młodzież na południu Europy. Wynika to nie tylko z trudności materialnych, ale też z braku wiedzy o istnieniu stypendiów i pożyczek dla młodych, niewystarczającej edukacji w szkołach, rodzinach i w środowisku młodzieżowym. Pomóżmy młodym ludziom usamodzielnić się, zachęćmy ich do przedsiębiorczości i do brania spraw we własne ręce. Na naszej stronie i w tygodnikach lokalnych publikujemy artykuły z nowego cyklu „Usamodzielnij się”, organizujemy spotkania w szkołach i prowadzimy akcję na Facebooku.